آخرین خبرها

سمن ها

جلسه صمیمی معاون فرهنگی و امور جوانان با مدیر عامل انجمن نازعات

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه گفتمان در خصوص امور مربوط به حوزه سمنها با انجمن نازعات در  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان برگزار گردید. در ابتدا  نجم سرپرست گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان ضمن عرض خیر …

بیشتر بخوانید »

جلسه معاون فرهنگی و امور جوانان با اعضای موسسه علمداران مهدی

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه گفتمان در خصوص امور مربوط به حوزه سمنها با موسسه علمداران مهدی از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان برگزار گردید. در آغاز این …

بیشتر بخوانید »

نشست صمیمی معاون فرهنگی و امور جوانان با مدیر عامل موسسه آینده سازان قومس

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه گفتمان در خصوص مسایل مربوط به حوزه سمنها با موسسه آینده سازان قومس از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان برگزار گردید. در آغاز این …

بیشتر بخوانید »

نشست هم اندیشی معاون فرهنگی و امور جوانان با مدیر موسسه سرو سرخ

 به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه گفتمان در خصوص مسایل پیش رو با موسسه سرو سرخ از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان برگزار گردید. در آغاز این نشست مصطفی …

بیشتر بخوانید »

جلسه همفکری معاون فرهنگی و امور جوانان با اعضای موسسه حوض اندیشه کویر

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه بررسی فعالیتها و حل مشکلات با موسسه حوض اندیشه کویر از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در دفتر مرادی معاون محترم برگزار گردید. در آغاز مصطفی مرادی؛ ضمن عرض خیرمقدم …

بیشتر بخوانید »

نشست صمیمی معاون فرهنگی و امور جوانان با مدیران انجمن جوانه های امید قومس

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه بررسی فعالیتها و حل مشکلات با انجمن جوانه های امید قومس از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در دفتر مرادی معاون محترم برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مصطفی مرادی؛ …

بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی برنامه ها و نحوه مشارکت نهادمند با موسسه اندیشه نو

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای تقدیر و تشکر و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و برنامه های آنان طی جلسه ای در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان در  روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ از موسسه اندیشه نو تقدیر به عمل آمد . در ابتدای این جلسه مصطفی مرادی …

بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی برنامه ها و نحوه مشارکت نهادمند با موسسه ذهن خلاق

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه گفتمان در خصوص مسایل پیش رو با موسسه ذهن خلاق از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در دفتر معاونت فرهنگی و امور جوانان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مصطفی مرادی؛ …

بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی برنامه ها و نحوه مشارکت نهادمند با کانون جوانان معراج

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ؛ و در راستای حمایت از سازمانهای مردم نهاد جلسه بررسی فعالیتها و حل مشکلات با کانون جوانان معراج از سمنهای تحت پوشش این اداره کل در  روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در دفتر مرادی معاون محترم برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مصطفی مرادی؛ ضمن عرض خیرمقدم …

بیشتر بخوانید »

مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین دوره مسابقات نگاره های محرم برگزار شد

به گزارش معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ، در مراسمی که عصر یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۵ در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و با حضور مرادی معاون فرهنگی و امور جوانان ، نصیری رئیس گروه فرهنگی تربیتی اداره کل ، امیدی رییس گروه امور بانوان اداره کل ، نوروزی عجم رییس …

بیشتر بخوانید »